«راهنماي انتخاب رشته ازمون سراسري 97» منتشر شد»

ويژه‌نامه پيك‌سنجش با عنوان «راهنماي انتخاب رشته» حاوي مطالب مفيد براي داوطلبان آزمون سراسري سال 97 منتشر شد و از امروز از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع مي‌شود


ويژه‌نامه پيك‌سنجش با عنوان «راهنماي انتخاب رشته» حاوي مطالب مفيد براي داوطلبان آزمون سراسري سال 97 منتشر شد و از امروز از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع مي‌شود.

در اين ويژه‌نامه خواهيد خواند:

ـ آينده‌اي روشن با انتخابي آ‌گاهانه

ـ مهمترين ضوابط انتخاب رشته

ـ شيوه‌هاي پذيرش دانشجو در آزمون سراسري

ـ آ‌شنايي با محتواي كارنامه

ـ روش نمره كل سازي

ـ راهنماي انتخاب رشته مجازي

و مطالب مفيد و خواندني ديگر ...

تأكيد مي‌شود اين ويژه‌نامه با لوگوي پيك‌سنجش و از سوي سازمان سنجش آموزش كشور تهيه و منتشر شده است كه با قيمت 2500 تومان ارائه مي‌شود و ارتباطي با هيچ مؤسسه آموزشي و كنكوري ندارد.

 

منبع خبر سازمان سنجش