چکیده پروژه : پروژه بررسی عوامل موثر بهبود عملکرد بانک (مطالعه موردی:شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی) (کد پروژه 1334)

امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردي کلیدي براي سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتري از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتري از رضایتمندي مشتریان را به عنوان مقدمه اي براي دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزاي مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد، از این امر مستثنی نیست. در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر در بهبود عملکرد بانک کشاورزی استان خراسان رضوی، پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارمندان و مدیران که در سال 96 در استخدام شعب بانک کشاورزی در استان خراسان رضوی بوده اند، می باشد. روش تحقیق از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. از حیث ماهیت ، این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می کنیم که برای سنجش فرضیه اول از پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان و همکاران (1981)، با 15 گویه، برای سنجش فرضیه دوم و سوم از پرسشنامه خسروی و همکاران (1392)، با 16 گویه، برای سنجش فرضیه چهارم و پنجم نیز از پرسشنامه تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای آلن و میر (1990)، با 30 گویه وبرای تعیین عملکرد بانک نیز از پرسشنامه استاندارد الهیار (1393)، با 12 گویه استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد بین کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، ارائه تکنولوژی های پیشرفته به مشتریان، نوآوری در ارائه خدمات به آن‌ها، تعهد سازمانی کارمندان و تعهد حرفه ای کارمندان با بهبود عملکرد بانک، ارتباط مستقیم و معنی‌دار، وجود دارد.

پروژه های مشابه

توضیحات پروژه : پروژه بررسی عوامل موثر بهبود عملکرد بانک (مطالعه موردی:شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی) (کد پروژه 1334)

امروزه كيفيت خدمات و رضایت مشتري، نواوری هایی که سازمان در اثر پیشرفت تکنولوژی ارائه می دهد، از مباحث استراتژیك براي سازمان هاي خدماتي هستند. در دنياي رقابتي امروز، ارایه خدمات با كيفيت بالا یك ضرورت براي سازمان هاي خدماتي، به خصوص بانك ها مي باشد. ارایه خدمات با كيفيت بالا براي بقا و سودآوري سازمان ضروري است. نياز به درك و اندازه گيري كيفيت خدمات با توجه به مزایایي كه ارایه خدمات با كيفيت بالا همچون حفظ مشتري، وفاداري مشتري، جذب مشتریان جدید و غيره براي سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. با اندازه گيري كيفيت خدمات، مي توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارایه شده را شناسایي نمود و برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي رضایت مشتري را بر مبناي آن به انجام رساند. پژوهش ها حاكي از آن است كه بين رضایت مشتري، حفظ مشتري و سودآوري رابطه وجود دارد. همچنين نرخ حفظ مشتري، تعيين كننده سهم بازار بوده و رضایت مشتري نيز عامل اصلي در حفظ آن ها است. از طرف دیگر، باید توجه داشت كه بانك ها به عنوان بزرگ ترین نهادهاي مالي هر كشور، نقش مهمي را در بازارهاي پولي و مالي و نيز در جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوري سرمایه هاي كوچك و به كار انداختن آن ها در رشته هاي توليدي و خدماتي ایفا مي نمایند. امروزه رشد بازارهاي گوناگون مالي، رقابت شدید رقبا و نياز بيش از پيش مردم به خدمات بانکي منجر به این شده است كه بانك ها سعي در مشتري گرایي داشته باشند و از سوي دیگر، تلاش هاي خود را در جهت تجهيز منابع و هدایت و تخصيص این منابع به طرح هاي مختلف اقتصادي- اعم ازدولتي و خصوصي بسيج كنند. بنابراین، بانك ها به منظور حفظ بقا و دستيابي به اهداف خود، به جلب اعتماد و رضایت مشتریان كه در نهایت به افزایش ميزان تقاضاي آنها از خدمات بانکي منجر مي شود، نياز مبرم دارند. از آنجا كه رضایت مشتري نتيجه اوليه كيفيت خدمات براساس ابعاد در نظر گرفته توسط پاراشورمن و همکاران (بری و دیگران ،1985). مي باشد، لذا با آگاهي از كيفيت خدمات براي مشتریان، بانك ها مي توانند ضمن برنامه ریزي جهت توجه به این عوامل با هدف تأمين رضایت مشتریان و نهایتا ایجاد وفاداري در آنها در دنياي پررقابت امروز با موفقيت به فعاليت خود ادامه دهند. از سوي دیگر، آگاهي از وضعيت رقبا و كسب اطالعات در زمينه هاي مرتبط با مشتریانشان راه گشاي تدوین برنامه هاي استراتژیك كامل تر در زمينه سودآوري و جلب مشتریان خواهد بود.
0

نظرات کاربران

امتیاز کاربران به: پروژه بررسی عوامل موثر بهبود عملکرد بانک (مطالعه موردی:شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی) (کد پروژه 1334)

4.2 از 5 ( 0 نفر )
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

مشخصات پروژه

مقطع تحصیلی :
نوع پروژه :
تعداد صفحات فایل pdf :
146 دارای فایل ورد
حجم فایل اصلی :
1.69 MB
فایل ورد دارد؟
سورس کد به صورت فایل مجزا دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
کد ها در داخل داکیومنت توضیح داده شده است ؟
فایل pdf دارد ؟
پشتیبانی دارد ؟
مهم ! حتما بخوانید
superAdmin مدت زمان عضویت در نمره الف :۶ ماه
0.0
0 total
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 
4.8
Votes : 23