اللهيار خوارزمي تاریخ عضویت 2018-10-25 13:27:57
535 امتیاز داده شده به کاربر 14 پروژه ی آپلود شده
4.0
535 total
5 177 
4 190 
3 168 
2 0 
1 0 

نمره الف حامی دانشجویان ایران در صنعت .

در این سایت برآنیم تا به نحوی به زمان و نبوغ جوانان توانای این مرز و بوم جهت داده و آن را در جهت پیشبرد اهداف و نیاز روز افزون صنعت کشور به کار بندیم.

4.8
Votes : 23