محمد حكم آبادي تاریخ عضویت 2018-10-25 13:27:57
534 امتیاز داده شده به کاربر 13 پروژه ی آپلود شده
4.0
534 total
5 187 
4 181 
3 166 
2 0 
1 0 

نمره الف حامی دانشجویان ایران در صنعت .

در این سایت برآنیم تا به نحوی به زمان و نبوغ جوانان توانای این مرز و بوم جهت داده و آن را در جهت پیشبرد اهداف و نیاز روز افزون صنعت کشور به کار بندیم.

فروش پروژه های شما در نمره الف
4.8
Votes : 23