محمدزمان اعتضاد تاریخ عضویت 2018-10-25 13:27:58
515 امتیاز داده شده به کاربر 14 پروژه ی آپلود شده
4.0
515 total
5 169 
4 170 
3 176 
2 0 
1 0 

نمره الف حامی دانشجویان ایران در صنعت .

در این سایت برآنیم تا به نحوی به زمان و نبوغ جوانان توانای این مرز و بوم جهت داده و آن را در جهت پیشبرد اهداف و نیاز روز افزون صنعت کشور به کار بندیم.

4.8
Votes : 23