مهدي يونسي تاریخ عضویت 2018-10-25 13:27:57
490 امتیاز داده شده به کاربر 13 پروژه ی آپلود شده
4.0
490 total
5 173 
4 141 
3 176 
2 0 
1 0 

نمره الف حامی دانشجویان ایران در صنعت .

در این سایت برآنیم تا به نحوی به زمان و نبوغ جوانان توانای این مرز و بوم جهت داده و آن را در جهت پیشبرد اهداف و نیاز روز افزون صنعت کشور به کار بندیم.

فروش پروژه های شما در نمره الف
4.8
Votes : 23