نرگس نجفي تاریخ عضویت 2018-10-25 13:27:57
499 امتیاز داده شده به کاربر 13 پروژه ی آپلود شده
4.0
499 total
5 163 
4 176 
3 160 
2 0 
1 0 

نمره الف حامی دانشجویان ایران در صنعت .

در این سایت برآنیم تا به نحوی به زمان و نبوغ جوانان توانای این مرز و بوم جهت داده و آن را در جهت پیشبرد اهداف و نیاز روز افزون صنعت کشور به کار بندیم.

فروش پروژه های شما در نمره الف
4.8
Votes : 23